Přístupnost

Prohlídky zámku nejsou bezbariérově přístupné. První a třetí prohlídkový okruh se nachází v 1. a 2. patře zámku. Druhý prohlídkový okruh se sice nachází v přízemí, ale je plný překážek v podobě vysokých kamenných prahů a schodů. V případě zájmu vozíčkářů o návštěvu zámku je nutný vlastní doprovod, který dotyčnému pomůže. Zároveň doporučujeme předchozí ohlášení návštěvy na tel. čísle správy zámku +420 487 762 305.

Parkování

Placené parkoviště pro osobní automobily a autobusy se nachází pod zámkem (cca 400 m). Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou parkovat u zámku.

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí zámek následující pomůcky:

  • haptický půdorysný model zámku - je umístěn v pokladně zámku, po domluvě bude zapůjčen, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází
  • haptická "knížka" - obsahuje základní informace v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení dominantních částí objektu

Kompletní přehled vybavenosti objektů pro návštěvníky se speciálními potřebami (pohyb, sluch, zrak) ve správě NPÚ na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku naleznete zde ,
v rámci celého NPÚ zde .