ZDISLAVA Z LEMBERKA

Zdislava se narodila patrně v roce 1220 v rodině Přibyslava z Křižanova, purkrabího na hradě Veveří,
a paní Sibyly, královniny dvorní dámy. Své dětství prožila společně se sourozenci Eufemií, Eliškou, Petrem a Libuškou (poslední dva zemřeli v dětském věku) na otcovských sídlech Křižanově, Veveří
a Brně, kde jí byla poskytnuta všestranná výchova.

Mezi lety 1235–1240 se provdala za mocného rytíře Havla z rodu Markvarticů a přestěhovala se za ním do nehostinných podještědských krajů, které se teprve osídlovaly, aby se natrvalo zapsala do jejích dějin. Z manželství Havla a Zdislavy se postupně narodily čtyři děti: Havel, Jaroslav, Markéta a Zdislav.

Již za svého života proslula Zdislava svou dobročinností, milosrdenstvím a schopností uzdravovat. Stala se léčitelkou nemocných, ochránkyní chudých a opuštěných. Společně s manželem Havlem založila v Jablonném městský špitál, dominikánský klášter a kostel, kam byla po předčasném úmrtí
v roce 1252 pohřbena.

Přestože byla krátce po své smrti označována za svatou, oficiálního potvrzení kultu se dočkala teprve ve 20. století. Dne 28. srpna 1907 byla papežem Piem X. blahoslavena a 21. května 1995 papežem Janem Pavlem II. svatořečena. Uctívána je především jako patronka rodin a ochránkyně nemocných.

Od roku 2000 je Zdislava z Lemberka také patronkou Litoměřické diecéze
a od roku 2002 patronkou Libereckého kraje.