Focení a natáčení návštěvníky

  1.  V exteriéru národní kulturní památky státního zámku Lemberk je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.  
  2. Focení bez blesku, stativu a bez selfie tyče pro vlastní potřebu je umožněno na prohlídkových okruzích:  č. 1 Reprezentační a soukromé prostory zámku, kromě zámecké kaple a Clam-Gallasovského apartmá, dále na prohlídkovém okruhu č. 3 Expozice historických stylů a okruhu č. 4 Středověká věž, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky. Focení a natáčení na prohlídkovém okruhu č. 2 Provozní prostory zámku je zakázáno.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na e-mail:  cerna.renata@npu.cz

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.   

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Renata Černá

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 487 762 305, 606 267 621
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Lvová 1/, Lemberk 47125
Vystudovala Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kastelánkou státního zámku Lemberk je od roku 1997, předtím pracovala několik let jako průvodkyně. Připravovala a podílela se na průzkumech, reinstalacích interiérů i stavební rekonstrukci zámku. Ve své odborné práci se zaměřuje zejména na regionální historii. Publikuje v odborných i populárně naučných periodikách, přednáší a pořádá výstavy. Je členkou Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí a Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea Česká Lípa.