KŘÍŽ MRTVÝCH

Během sedmileté války a zejména po bitvě u Hochkirchu 14. října 1758 byl na zámku Lemberk zřízen polní lazaret. Avšak léčba a péče o zraněné byla nedostatečná. Vojáci leželi ve velkých místnostech zámku na vlhké slámě, plné špíny a hmyzu. Během jednoho měsíce zemřelo pro nedostatek léků a jídla 1100 vojáků. Pohřbeni byli v lese pod zámkem, na místo, které dodnes připomíná dřevěný kříž, opatřený v roce 1901 pamětní oválnou deskou. Ve stejném roce byla také na první kamenné bráně zámku Lemberk umístěna pamětní deska, o kterou se zasloužil válečný veterán a neúnavný pečovatel válečných památek v Čechách, Eduard Lehmann z Chřibské.