CENOVÝ VÝMĚR 2024

Poplatek za pronájem prostor ke svatebním obřadům se platí na Městském úřadě v Jablonném v Podještědí.

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého
(mimo správní obvod matričního úřadu)

5.500,- Kč

Svatební obřad – kaple Seslání Ducha svatého
(pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu)

3.500,- Kč