VODÁRNA

Budova vodárny se nachází v lemberském podzámčí pod skalním masívem u Pivovarského rybníka v obci Lvová. Vodárna s trkačem je součástí technického zařízení dopravujícího vodu z rybníka
do areálu Bredovského letohrádku. K vodárně patřila opodál ve svahu stojící budova strojovny,
tzv. větrník, který se do dnešního dne nedochoval a vodárenská věž s nádrží na vodu, která stojí
na návrší kopce u Bredovského letohrádku. Vodárna byla umístěna do místa bývalé vodní štoly, která dnes připomíná spíše výpustní zařízení Pivovarského rybníka. Datum stavby vodárny se v písemných pramenech nezachovalo, ale patrně je shodné či přibližné s výstavbou vodárenské věže,
tedy s rokem 1734.